Reuters Çevrimiçi Eğitim: Dijital Gazeteciliğe Giriş

Dijital medya platformları her geçen yıl daha da canlı ve popüler olurken sağlam gazetecilik her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir. Artık yalnızca haber merkezleri haberleri ortaya çıkarmak ve bildirmekle kalmaz, aynı zamanda giderek gelişen dijital teknolojilerden destek alan dünya çapındaki vatandaş gazeteciler de sosyal medya platformları ve diğer dijital biçimler üzerinden haber sunabilmektedir. İnsanların haberleri tüketme biçimleri her geçen yıl değişmektedir.

Sertifikasyonunuza Başlayın

Neden Dijital Gazetecilik?

Gazeteciler için sorumlu ve etik bir biçimde ve doğrulanmış bilgilerle haber bildirmeyi öğrenmek önemlidir. Etkili gazetecilik çalışmalarının birçoğu, küresel haber tüketicilerinin giderek artan bir biçimde derin haberleri ve nötr ve tarafsız gerçekleri arzuladığını göstermektedir.

2021'de yapılan bir Amerikan Basın Enstitüsü çalışması, Amerikalıların %67'sinin "daha fazla gerçeğin bizi hakikate yaklaştırdığına" inandığını göstermiştir. Ayrıca Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü tarafından çıkarılan son Dijital Haber Raporu, küresel örnekleminin yarısından fazlasının "haberler söz konusu olduğunda internette neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda endişeli olduklarını söylediğini" tespit etmiştir. DNR çalışması aynı zamanda şunu da vurgulamaktadır: "Yayıncılar giderek artan bir biçimde uzun vadede hayatta kalmalarının muhtemelen çevrimiçi kitlelerle daha güçlü ve daha derin bir bağlantıyı içereceğini anlıyorlar."

Tamamlama Sertifikası

Bu iki saatlik eğitim, katılımcılara dijital gazetecilikte en iyi uygulamaları tanıtmaktadır. Etkili görselleri ve uygulamalı bilgileri kullanan kursta, Dijital Haber Toplama, Doğrulama ve Haber Yapma, Sosyal Medyada Etkili Yayın Yapma ve Sıhhat ve Psikolojik Sağlamlık konularını ele alan dört modül içinde değerli içgörüler sunulmaktadır. İki saatlik eğitimi tamamlayan katılımcılar dijital bir tamamlama sertifikası alır.