การฝึกอบรมแบบออนไลน์ของ Reuters: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวารสารศาสตร์ดิจิทัล

เนื่องจากแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัลเติบโตอย่างมากและเป็นที่นิยมมากขึ้นทุกปี
การสื่อสารมวลชนที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม ขณะนี้ มิได้มีเพียงสถานีข่าวที่คอยค้นหาและรายงานข่าวเท่านั้น แต่นักข่าวพลเมืองทั่วโลกที่อาศัยการขยายตัวของเทคโนโลยีดิจิทัลก็สามารถนำเสนอเรื่องราวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและรูปแบบดิจิทัลอื่นๆ ได้เช่นกัน วิธีการที่ผู้คนบริโภคข่าวสารเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี

เริ่มต้นการรับรองของคุณ

วารสารศาสตร์ดิจิทัลคืออะไร

สำหรับผู้สื่อข่าวแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้วิธีรายงานข่าวอย่างมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม และผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง การศึกษาด้านวารสารศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลต่างๆ มากมายได้แสดงให้เห็นว่า ผู้เสพข่าวสารจากทั่วโลกที่ต้องการการรายงานข่าวแบบเชิงลึกและให้ข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและปราศจากอคติมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ในปี 2021 การศึกษาของสถาบันสื่อมวลชนของอเมริกา (American Press Institute)
พบว่าชาวอเมริกา 67% เชื่อว่า "ยิ่งเราได้รับข้อเท็จจริงมากเพียงใด เราก็ยิ่งเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเท่านั้น" นอกจากนี้ รายงานข่าวดิจิทัลล่าสุดที่จัดทำโดยสถาบัน Reuters
เพื่อการศึกษาวารสารศาสตร์ยังพบว่าตัวอย่างประชากรจากทั่วโลกมากกว่าครึ่งหนึ่ง "กล่าวว่าตนมีความกังวลเกี่ยวกับการพิจารณาข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตว่าเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จ" การศึกษาของ DNR ยังระบุอีกด้วยว่า "ผู้เผยแพร่ข่าวสารต่างตระหนักมากขึ้นว่า การอยู่รอดในระยะยาวอาจต้องอาศัยการเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายผ่านทางออนไลน์อย่างแน่นแฟ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้น"

ใบรับรองการสำเร็จการฝึกอบรม

การฝึกอบรมเป็นเวลาสองชั่วโมงนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านวารสารศาสตร์ดิจิทัล หลักสูตรนี้มาพร้อมภาพประกอบที่น่าสนใจและการสอนวิธีการโดยให้ลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ในโมดูลทั้งสี่ ได้แก่ การรวบรวมข่าวดิจิทัล การตรวจสอบความถูกต้องและการรายงาน การเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ และสุขภาวะและการฟื้นฟูทางจิตใจ เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมสองชั่วโมงนี้แล้ว
ผู้เข้าร่วมจะได้รับใบรับรองการสำเร็จการฝึกอบรมในรูปแบบดิจิทัล