Szkolenie online Reuters: Wprowadzenie do dziennikarstwa cyfrowego

W miarę jak cyfrowe platformy medialne stają się coraz bardziej dynamiczne i popularne, solidne dziennikarstwo jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Obecnie nie tylko redakcje informacyjne odkrywają i przekazują informacje, ale także dziennikarze obywatelscy na całym świecie, wspomagani przez stale rozwijające się technologie cyfrowe, są w stanie przedstawiać historie za pośrednictwem platform mediów społecznościowych i innych form cyfrowych. Z każdym rokiem zmienia się sposób, w jaki ludzie konsumują wiadomości.

Rozpocznij certyfikację

Dlaczego dziennikarstwo cyfrowe?

Dla dziennikarzy ważna jest nauka odpowiedzialnego, etycznego i sprawdzonego reportażu. Kilka wpływowych badań dziennikarskich pokazuje, że coraz więcej konsumentów globalnych wiadomości pragnie głębokiego raportowania i neutralnych, bezstronnych faktów.

W 2021 r. badanie American Press Institute wykazało, że 67% Amerykanów uważa, że „więcej faktów przybliża nas do prawdy”. Ponadto najnowszy raport Digital News Report, opracowany przez Reuters Institute for the Study of Journalism, pokazał, że ponad połowa globalnej próby „okazała zaniepokojenie tym, co jest prawdziwe lub fałszywe w Internecie w kwestii wiadomości”. Badanie DNR wskazuje również, że „wydawcy coraz częściej uznają, że długoterminowy sukces wymaga najprawdopodobniej mocniejszych i głębszych więzi z publicznością online”.

Świadectwo ukończenia

Niniejsze dwugodzinne szkolenie wprowadza uczestników w świat najlepszych praktyk w zakresie dziennikarstwa cyfrowego. Dzięki atrakcyjnym obrazom i praktycznym przewodnikom ten kurs zapewnia cenne informacje w czterech modułach zatytułowanych Gromadzenie informacji w środowisku cyfrowym, Weryfikacja i reportaże, Skuteczne publikowanie w mediach społecznościowych oraz Dobre samopoczucie i odporność. Po ukończeniu dwugodzinnego szkolenia uczestnicy otrzymują cyfrowe świadectwo jego ukończenia.